[banner]

Poplon w przydomowym ogrodzie.

Większość osób, które uprawiają przydomowe ogródki wie, jak istotne jest utrzymanie gleby we właściwym stanie. Na jej kondycję ma szereg zabiegów agrotechnicznych, które są wykonywane przez cały rok. Należą do nich najbardziej znane i najczęściej wykonywane nawożenie oraz odchwaszczanie, ale również spulchnianie i zmianowanie. Jednym z najrzadziej chyba stosowanych, ale mających równie ważne znaczenie jest wysiewanie poplonu.

Poplonem nazywa się roślinę uprawianą w czasie pomiędzy plonami głównymi. Jego zalety doskonale znają rolnicy, od których możemy się wiele nauczyć w dziedzinie pielęgnacji gleby.  Spełnia on cały szereg funkcji, wspomagających nasze wysiłki przy pielęgnacji ogródków.  Należą do nich wzbogacanie gleby w składniki odżywcze, zwiększanie jej aktywności biologicznej, zapobieganie zachwaszczeniu, odkażanie oraz działania strukturotwórcze.

Naturalny nawóz

W czasie użytkowania gleba stopniowo się wyjaławia. Jest to nieunikniony proces, ponieważ rośliny w okresie wegetacji pobierają z niej składniki odżywcze, niezbędne do wytworzenia całej swojej masy zielonej, tj. korzeni, pędów, liści, kwiatów, owoców, dosłownie wszystkiego. Na polu uprawnym czy w ogródku warzywnym proces ten jest dodatkowo spotęgowany faktem, że zbierając plony, nie pozostawiamy praktycznie nic, co mogłoby zostać rozłożone i z powrotem ją zasilić. Z pomocą tutaj może przyjść nam wysianie poplonu. W tym celu najczęściej wykorzystuje się rośliny motylkowe ( bobowate ), które dzięki symbiozie z bakteriami z grupy Rhizobium, mają zdolność wbudowywania w swoją strukturę azotu wyłapanego z powietrza atmosferycznego. Po wysianiu ich i przekopaniu w naszym ogródku gleba dostanie potężną dawkę tego cennego pierwiastka, jak i wielu innych, powstałych przy rozkładzie masy zielonej.

Dywan anty-chwastowy

Każdy chyba wie, że natura nie znosi pustki. Życie zawsze stara się zagospodarować każdy  wolny fragment naszego środowiska, zwłaszcza te miejsca, które się do tego najlepiej  nadają. Dobrze znanym problemem, trapiącym wszystkich ogrodników jest fakt, iż puste miejsca w ogrodzie, powstałe po wykopaniu kwiatów sezonowych czy zbiorze plonów w warzywniku, w błyskawicznym tempie zarastają chwastami. I tu z pomocą może nam przyjść poplon. Jeśli dobierzemy rośliny o szybkim wzroście i gęsto je wysiejemy, nie damy możliwości wzrostu lub bardzo ograniczymy wzrost chwastów. Z tego zadania świetnie wywiąże się gorczyca, a także facelia, łubin wąskolistny lub rzodkiew oleista .

Rośliny fitosanitarne

Dobrze zadbana gleba wykazuje się też równowagą żyjących w niej mikroorganizmów. Pożyteczne bakterie i drobnoustroje nie pozwalają zbyt mocno rozwinąć się patogenom i szkodnikom. Jest to niezwykle korzystne dla nas, gdyż pomaga w znaczącym stopniu zredukować ilość używanych w sezonie środków ochrony roślin. Z pomocnych w tej kwestii roślin poplonowych warto wymienić grykę, która wydziela substancje hamujące rozwój pędraków i drutowców. Warty uwagi jest również owies. Jego korzenie wydzielają skopolatynę, która hamuje rozwój wielu patogenów chorobotwórczych. Gorczyca biała natomiast znacząco ogranicza występowanie w glebie nicieni.

Co oprócz przekopywania

Jednym z niezwykle istotnych zabiegów w ogródku, wykonywanym w każdym sezonie jest przekopywanie. Pomaga ono zmniejszyć liczbę pędraków i nicieni, napowietrzyć glebę oraz zwiększyć jej przepuszczalność. To ostatnie jest o tyle istotne, iż pomaga w odpowiednim nawodnieniu gleby. Proces ten może wspomóc nam wysianie odpowiedniego poplonu. Szczególną uwagę można tu zwrócić na wykę, która poprzez swoje 1,5 metrowe korzenie doskonale spulchnia oraz drenuje glebę, jednocześnie wyciągając substancje odżywcze z jej głębszych warstw na powierzchnię.

Jak zatem doskonale widać na powyższych przykładach, stosowanie poplonu ma ogromny sens nawet w niewielkich, przydomowych ogródkach. Dzięki niemu możemy osiągnąć lepsze efekty przy jednoczesnym mniejszym nakładzie wykonanej pracy i poniesionych kosztów.

Komentarze

O Autorze

Cebulki Kwiatowe

Zostaw Odpowiedź